Ako to funguje?

Ako funguje D-zručnosti pre zamestnanie

D-zručnosti pre zamestnanie sú určené pre dobrovoľníka/dobrovoľníčku, ktorý/á odpracoval/a minimálne 40 dobrovoľníckych hodín v jednej organizácií. Ak ste pôsobili/pôsobíte ako dobrovoľník/-čka a chcete vyplniť a nahliadnuť do D-zručnosti pre zamestnanie, musíte kontaktovať svojho koordinátora/-ku dobrovoľníkov/-čok v organizácii, pre ktorú pôsobíte.

Koordinátor/-ka Vám pridelí svoj kód a bude Vám k dispozícii, aby Vám potvrdil/-a, prípadne doplnil/-a získané kompetencie počas dobrovoľníctva. Bez kódu koordinátora/-ky a bez potvrdenia Vášho formulára D-zručností koordinátorom/-kou nie je možné D-zručnosti vyplniť a získať certifikát.   Po vyplnení D-zručností pre zamestnanie a odsúhlasení koordinátorom/-kou ich koordinátor/-ka odošle na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na univerzite zasadá každé štyri mesiace komisia, ktorá potvrdí D-zručnosti a odošle Vám certifikát na adresu, ktorú zadáte vo svojom profile.

Certifikát D-zručnosti pre zamestnanie potom môžete  priložiť k životopisu, resp. v životopise uvádzať kompetencie získané z dobrovoľníctva podľa certifikátu alebo ho môžete ukázať potenciálnemu zamestnávateľovi pri hľadaní zamestnania. Má vyššiu hodnotu ako potvrdenie, keďže zručnosti získané z dobrovoľníctva sú validované a uznané Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a nielen organizáciou, v ktorej vykonávate/ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť. 

Ako funguje Potvrdenie  

Potvrdenie je určené pre všetkých dobrovoľníkov a dobrovoľníčky bez ohľadu na počet odpracovaných dobrovoľníckych hodín.

Ak ste pôsobili/pôsobíte ako dobrovoľník/-čka a chcete vystaviť Potvrdenie, musíte kontaktovať svojho koordinátora/-ku dobrovoľníkov/-čok v organizácii, pre ktorú pôsobíte. Koordinátor/-ka Vám pridelí svoj kód. Potvrdenie môžete vyplniť len v spolupráci s koordinátorom/kou, resp. vystaviť, potvrdiť a podpísať ho v závere môže len koordinátor/-ka organizácie, v ktorej pôsobíte/ste pôsobili.

Potvrdenie vypĺňa v online nástroji dobrovoľník/-čka a/alebo organizácia, pre ktorú vykonával/a dobrovoľnícku činnosť. Môže slúžiť na asignáciu 3% z dane ako príloha k daňovému priznaniu či vyhláseniu alebo sa môže použiť ako referencia či potvrdenie o získaných zručnostiach pred vstupom do zamestnania, či priložiť k prihláške na školu či na miesto, kde sa takéto potvrdenie vyžaduje.  Potvrdenie teda okrem základných informácií o dobrovoľníkovi/dobrovoľníčke a vykonávaní dobrovoľníckej činnosti umožňuje aj opis hodnotenia dobrovoľníckej činnosti a opis získaných zručností počas dobrovoľníctva.   Ide o jednoduchý a časovo menej náročnejší proces ako v prípade D-zručností pre zamestnanie, keďže potvrdenie vydáva organizácia, v ktorej dobrovoľník a dobrovoľníčka pôsobí/pôsobili,  nie Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 


Informácie pre koordinátorov/-ky, resp. dobrovoľnícke organizácie: 

Kód na vstup do online nástroja pre vyplnenie D-zručností pre zamestnanie alebo pre vystavenie Potvrdenia Vám poskytne Vaše regionálne dobrovoľnícke centrum, v ktorom musíte byť registrovaný ako organizácia a mať aktivovaný profil - čo znamená, že máte sprístupnenú databázu dobrovoľníkov/-čok a do tejto databázy môžete vkladať svoje dobrovoľnícke ponuky.  Zoznam dobrovoľníckych centier nájdete tu. Ak vo Vašom regióne momentálne nepôsobí dobrovoľnícke centrum, kód Vám môže po dohode a overení Vašej organizácie vydať Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.