Kontakt

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Štúrova 3, 81102 Bratislava 
Email: platforma@dobrovolnickecentra.sk
Telefón: +421 945 445 995 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Email: alzbeta.gregorova@umb.sk
Telefón: +421 907 130 817

Kontaktné osoby/autorky projektu D-zručnosti pre zamestnanie:  Alžbeta Brozmanová Gregorová a Alžbeta Frimmerová