O projekte

Formulár D-zručnosti pre zamestnanie bol jedným z hlavných výsledkov projektu VOLWEM – Volunteering as Way to Employment – Dobrovoľníctvo ako cesta k zamestnaniu. Projekt sa realizoval v období október 2012 – september 2014. Hlavným cieľom projektu bol prenos a adaptácia dvoch systémov práce s nielen nezamestnanými dobrovoľníkmi/-čkami z Veľkej Británie a Českej republiky. Na Slovensko priniesol nový prístup k uznávaniu zručností získaných v rámci dobrovoľníctva a zvyšuje tak zamestnateľnosť ľudí, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu.

Tento online nástroj sme vylepšili  po viac ako dvojročnej skúsenosti v projekte CIVCIL - Competent in Volunteering, Competent in Life (Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote). Doplnili sme príklady, ako dobre vyplniť formulár D-zručností a vytvorili sme na základe skúseností partnerov z Chorvátska a Rumunska aj možnosť vystavenia Potvrdenia o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti a získaných zručnostiach, ktoré môže vydať dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam organizácia.  V projekte CIVCIL sme okrem inovania tohto online nástroja vytvorili prehľadnú webstránku www.civcil.eu o  podobných online nástrojoch v Európe  a pripravili publikácie a tréningové materiály zamerané na Manažment mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok so znevýhodnením.